tysdag 1. september 2009

Raudt er den perfekte syndebukk

Som vi veit havna Sosialistisk Folkeparti på vippen mellom Ap og dei borgerlege etter stortingsvalet 1961, noko representantane Finn Gustavsen og Asbjørn Holm nytta til å kaste Gerhardsen-regjeringa i kjølvatnet av Kings Bay-saka. Ulukka i gruva til det statlege gruveselskapet Kings Bay Kull Compani krevde 21 arbeidarliv. Saka eksploderte av di Gerhardsen-regjeringa visste om kritikkverdige tilhøve i gruvene og hadde valt å helde fram med drifta, trass i ulukker som jamt og trutt hadde drept totalt 43 menneske sidan 1948.

Kvifor keiar eg dykk med dette? Jo, fordi Aps reaksjon syner kva det betyr å vere venstresideparti på vippen her til lands. Eg viser til Anders Johansen og Jens E. Kjeldsen sitt utmerka referat frå tilhøva rundt tala Finn Gustavsen ga til Stortinget 20. august 1963, frå boka "Virksomme ord":

"Klokken er 24.00 når presidenten hever møtet. I stortingsrestauranten ser arbeiderpartifolk hatefullt på Gustavsen. Enkelte av de gamle partifeller slenger vondord. En representant gråter, og beskylder han for å ha forrådt de fagorganiserte. På Løvebakken utenfor er det svart av folk. "Forræder," roper noen, og en sverm av mennesker følger etter Gustavsen, når han og svære Per Aavatsmark søker tilflukt i en bil. Folk trommer på panseret. En rusten kvinnerøst roper: "La oss ta'n! Kast bilen utfor brygga!". Men bilen slipper vekk".

Slik kan det fint bli, trur eg, om gjennomsnittet DN i går publiserte over fem målingar frå 21. til 27. august slår til, og Raudt altså kjem på vippen med to representantar. Alle eg har prata med i Sp, SV og ikkje minst Ap vil aldri godta å skipe regjering under slike høve, når dei må be Torstein Dahle og Erling Folkvord om lov til å vedta budsjett, til dømes. Da raknar det raudgrøne samarbeidet, og vi får borgerleg styre (som nok kjem til å sitje lengre enn Lyng-regjeringa sine 31 dagar). Alle som vil kan då tromme på panseret veljarane bak Folkvord og Dahle og skrike "forræder!".

Gustavsen var kjent som ein durabeleg talar, og tala 20. august 1963 var ikkje noko unntak. Med hans eigne ord: "Det er ikke Sosialistisk Folkeparti som har skapt Kings Bay-saken og fare for et regjeringsskifte. Vi har intet medansvar verken for at gruvedriften kom i gang igjen i 1956 etter tre store ulykker, eller for at de betingelser Stortinget satte for driften, ikke ble oppfylt. Vi har heller intet medansvar for at gruvedriften må innstilles etter en ny ulykke, etter at staten har tapt 70 mill. kroner. Heller ikke har vi noe ansvar for at Regjeringen ikke har behandlet saken forsvarlig overfor Stortinget. Hvorfor må jeg understreke dette? Jo, fordi jeg tror at mange vanlige avislesere i dette land må ha fått det bestemte inntrykk at i denne saken er det egentlig Sosialistisk Folkeparti som er den store synder (mi utheving)".

Så om Raudt kjem på vippen, vil det altså vere dei som øydela for dei raudgrøne, og altså ikkje pensjonskutta, skatteløftet, Afghanistan-okkupasjonen, seismikkskytinga, Kårstø-utslippa, at likelønskommisjonen si innstilling vart lagt ned i ein skuff, fråvær av industrikraftregime (stålhard garanti ved valet 2005) osb. osb.

Ingen kommentarer: